Servis i garancija za samobalansirajuće skutere

Svi modeli HX samobalansirajućih skutera se podvrgavaju detaljnom pregledu i testiranju prije isporuke na Vašu adresu. Pored toga što HX modeli samobalansirajućih skutera posjeduju najkvalitetnije komponente dostupne na tržištu, naš je cilj je da nivo reklamacija svedemo na apsolutni minimum.

Garantni rok za sve modele HX samobalansirajućih skutera je:

  • 6 mjeseci za bateriju,
  • 3 godine na punjač i
  • 2 godine na sve ostale komponente

Fizička oštećenja i kvarovi nastali usled:

  • fizičkih oštećenja,
  • nestručnog rukovanja,
  • lošeg skladištenja ili pretjeranog ispražnjenja baterije koja nastaje kao uzrok dugog perioda ne dopunjivanja baterije

ne podliježu garanciji !

Opravdana reklamacija u periodu do 7 dana od datuma kupovine:

  • Sve opravdane reklamacije prijavljene u periodu do 7 dana nakon kupovine rješavamo zamjenom za nov proizvod!

Opravdana reklamacija u periodu nakon 7 dana od datuma kupovine pa sve do isteka garantnog roka:

  • Sve opravdane reklamacije u pomenutom periodu rješavamo popravkom ili zamjenom pokvarenog dijela za novi u najkraćem mogućem vremenskom roku.

Neopravdane reklamacije u garantnom roku i servisne zahtjeve za HX samobalansirajuće skutere:

Svi artikli pod brendom HX koji su kupljeni kod HX Montenegro ovlašćenih distributera su oslobodjeni plaćanja servisnih usluga u periodu od 2 godine od datuma kupovine. Ukoliko budete imali bilo kakvih potreba za servisnim uslugama, plaćate samo cijenu zamijenjenog dijela. Servisne usluge i troškovi materijala su potpuno BESPLATNI u periodu od 2 godine od datuma kupovine skutera.